Øster Hornum Portalen

 

ny topbanner-2

Nyheder
Månedens profil: Annette Søegaard, nyvalgt formand for
menighedsrådet, læs mere: Se i venstre
spalte "Månedens profil".

Gregers Gregersens barndoms jul, fortæling i serien nyt om
gammelt: Nyt om
Gammelt


Flyt til Ø. Hornum, velbeliggende byggegrunde og gode huse
til salg. Læs mere:
Byg og Bo

Kalender

18. april 2021
Familefitness

22. april 2021
Lokalhistorisk Arkiv

Velkommen

Velkommen til Øster Hornum Portalen. Her på siden kan du få mange nyttige informationer om byen og egnen, foreningslivet, arrangementer, skolen, børneinstitutioner og erhvervslivet. Kig dig omkring! Portalen er etableret af Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening. Læs mere.

Familiefitness
Øster Hornum Fitness inviterer til en times leg, hygge, dejligt samvær kombineret med lidt puls og sved på panden SØNDAG 18. APRIL KL.9-10. Vi mødes på løbebanen ved hallen – læs mere: Familiefitness

Lokalhistorisk Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv åbner igen efter al for lang tids lukning. Er du interesseret i at se, hvad arkivet byder på om byens og egnens historie, er du meget velkommen. Der er åbent hver mandag fra 19. til 21.30 og torsdag fra 13. til 17. Vi har altid tid til en snak, kaffe på kanden og håndsprit i rigelige mængder. Læs mere: Lokalhistorisk Arkiv

Påsketur ved Øster Hornum Kirke
Gå en hyggelig tur med børnene. Vi har sat poster op omkring kirken, med korte tekster om påsken og forskellige hyggelige aktiviteter og opgaver dertil. Læs mere: Påsketur ved kirken

ØHI afholder generalforsamling
Det sker torsdag den 8. april 2021 kl. 19.30. Grundet COVID-19 bliver generalforsamlingen i Øster Hornum Idrætsforening lidt anderledes. Hvis vejret tillader det, afholdes generalforsamlingen udendørs, i området foran Hallen (hold øje med vores hjemmeside www.oehi.dk). Læs mere: ØHI's generalforsamling 2021

Øster Hornum Seniorer
Øster Hornum Seniorer aflyser alle arrangementer i april måned.

Vandets dag
Øster Hornum vandværk markerer FN’s Internationale Vanddag, med banner og flag og information til forbrugerne.
Øster Hornum Vandværk passer på vores drikkevand. Gør du? I Øster Hornum bor vi lige over vores drikkevand, derfor har det betydning for vores drikkevand hvis du bruger sprøjtemidler i din have.
Læs mere: FN’s Internationale Vanddag

Fra aftægtskontrakt til bygning af Birkehøj.
Før hjemmepleje og alderdomshjem boede ældre familiemedlemmer ofte livet ud hos et af børnene. Der blev indgået en aftægtskontrakt, der nøje opregnede hvad der forventedes af parterne. I 1969 blev Birkehøj bygget. Læs mere: Fra aftægtskontrakt til bygning af Birkehøj

Månedens profil Annette Søegaard
Omkring den 1. i hver måned præsenteres "Månedens profil". Det er et mini-portræt af en person, der på den ene eller den anden måde har betydning for Øster Hornums liv og trivsel. Månedens profil er Annette Søegaard, der er nyvalgt formand for menighedsrådet.
Læs mere: Månedens profiler.

Det nyvalgte menighedsråd
Der har 17. november været afholdt valg til menighedsrådet, læs mere her: Det nyvalgte menighedsråd

Nyt i Nyt om Gammelt:
Gregers Gregersens barndoms jul
Gregers Gregersen, f. 1942 på Sigsgaard uden for Øster Hornum, fortæller om sine juleoplevelser som barn. Fortællingen kan læses i serien "Nyt om Gammelt" her: "Nyt om Gammelt".

Juletræsfester på Hæsum Skole
Der var engang ... ja, sådan begynder alle eventyr! Der var engang, man kunne holde offentlige juletræsfester for børn og voksne. Her blev spist, danset og sunget. Her kan læses, hvordan det gik for sig i Hæsum - dengang Verden ikke var af lave: Juletræsfester i Hæsum skole

Nyt fra Gnisten - GYMNASTIK LUKKET
Forsamlingsforbuddet på max 10 personer gør, at Gnisten lukker ned for gymnastikken på ubestemt tid.
Hilsen bestyrelsen.

Sådan forløb Operation ”Ren Natur”
Som led i operation ”Ren Natur” 2020 arrangerede Friluftscenter Katbakken 6. september affaldsindsamling på Kløversti ”Rød Rute” og langs områdets veje. Se her, hvordan dagen forløb: Sådan forløb Operation Ren Natur

Lopper og leg
Der var Lopper og leg for MeNaTek'et 8. august i Hallen. Læs her, hvordan det gik og se fotos fra dagen: Leg og Lopper for MeNaTeket

MENATEKETs VENNER
MENATEK projektet er nu inde i den fase, hvor fondsansøgningerne virkelig køres i stilling. En fase, hvor dokumentation på lokal opbakning til projektet ekstremt vigtigt.
Derfor opfordres alle, der gerne vil støtte op om projektet, til at tilmelde sig støtteforeningen MeNaTekets venner enten som et enkeltmedlemskab eller familiemedlemsskab. Ligesom de, som tidligere har indmeldt sig, opfordres til at forny medlemskabet. Læs mere: Menatekets Venner 2020

Sankt Hans, fotos og Sørens tale
FDF stod som altid for byens Sankt Hansfest. I år dog noget anderledes end normalt, idet den blev afholdt ved FDF's Kredshus og livestreamet på Facebook. Se fotos og læs Søren Thimmermann Olesen tale: Sankt Hansfest 2020

Videopræsentation af Katbakken
Der er netop optaget en præsentation af Friluftscenter Katbakken - præsentation af mulighederne, og hvordan man kan leje hele Katbakken eller enkeltdele. Se video her: Præsentation af Katbakken

Corona-dagbøger
Når store kriser griber voldsomt ind i hverdagslivet, er det noget, der huskes af dem, der oplever det. Mange ældre husker således tydeligt oliekrisens bilfri søndage i 1973-1974, mens yngre er uden erindring herom.
Corona-krisen bør ikke gå i glemmebogen. Vær med til at sikre erindringen om, hvordan krisen for eksempel har påvirket din hverdag, hvilke indskrænkninger du har oplevet og hvilke tanker, du har gjort dig om smitterisiko og andet.
Læs mere: Skriv din corona-dagbog

Fotos fra Vi spiser sammen 25. februar
Der blev serveret bøfsandwich "med det hele" til Vi spiser Sammen 25. februar, se hvordan det gik til: Vi spiser Sammen februar 2020

Sigurd synger salmer for store og små
Sigurd Barrett sang salmer for store og små i en fyldt Øster Hornum Kirke 5. oktober. Se fotos fra dagen: Sigurd i Kirken

Sankt Hans fest på Katbakken
Der blev afholdt Sankt Hans fest på Katbakken. Se fotos fra den dejlige aften og læs Kenneth Bergs båltale: Sankt Hans på Katbakken 2019

Sommerfestens foto 2019
Sommefesten i Øster Hornum foregik 14. og 15. juni ved Øster Hornum Hallen.
Se, hvad fotografen fangede med sin linse, når det ikke regnede alt for meget: Sommerfestens billeder 2019


Affaldsindsamlingen 2019
I godt vejr samlede omkring 30 borgere fra Øster Hornum affald i og navnlig omkring byen. 26 sække blev det til.
Se mere: Affald i store mængder

Fotos fra Vi spiser Sammen 10. april
70 borgere deltog i "Vi spiser Sammen" 10. april i Forsamlingshuset, se her: Billeder fra "Vi Spiser Sammen" april 2019
Næste Vi spiser Sammen er 5. september.
Læs mere Vi spiser Sammen

Fastelavns arrangement i kirken og ved menighedshuset
Der blev afholdt velbesøgt fastelavnsarrangement i kirken i samarbejde med FDF. Efter børnegudstjenesten var der tøndeslagning ved Menighedshuset og servering af fastelavnsboller. Kathrine Kofod havde sit kamera med, se de dejlige billeder fra dagen: Fastelavn 2019

Lokalplaner i Øster Hornum netop nu
Der er nyt om lokalplan for det ny boligområde Cirkelslaget og om Sandgraven. Læs mere: Lokalplaner i Øster Hornum netop nu
Link til Rebild.dk: Rebild Kommunes web
Link til dagsordener og referater: Dagsordener og referater
Link til det aktuelle møde i TMU om lokalplanerne: Møde i Teknik/Miljøudvalget 6. marts

Håndværkerne på Katbakken
En flok Katbakke-håndværkere har netop opstillet et bord-bænk-sæt ved Katbakkens store grill, se hvordan arbejdet er forløbet: Bord-bænk-sæt på Katbakken
Billederne kan ses i bedre kvalitet på Katbakkens web: Katbakken

Foto fra ”Victorias jul” - teaterforestilling i forsamlingshuset
Søndag d. 16. december kl. 14.30 holdt Kirsten Stokholm, Thomas Rewes og Christian Vestergaard, en ekstra fremvisning af den juleforestilling, de netop har turneret med på vegne af ThyTeater i Thisted. En herlig forestilling og et rigtig godt initiativ en søndag eftermiddag op under jul – EN STOR TAK TIL DEM ALLE!
Se billeder: Foto fra Victorias juleteater
Se et klip fra en tidligere opførelse: Victorias sang

Foto fra Julemarked 2018
Der blev afholdt det traditionelle og hyggelige julemarked i Hallen søndag d. 9. december 2018. Se billeder fra dagen - og kåring af Årets Nisse: Foto fra Julemarked 2018

Cirkelslaget - ny udstykning klar til byggemodning og salg
Der er en ny udstykning af byggegrunde på vej i Øster Hornum - Cirkelslaget ved Estrupvej. Her kan der læses meget mere om udstykningen: Cirkelslaget

Arbejdsdag på Kløversti
17. november gik en flok ihærdige folk i gang med at renovere en af kløverstierne, se her, hvad de udrettede: Kløversti november 2018

Pilates i Øster Hornum Forsamlingshus
Tirsdage fra 17.00 til 18.30 i Øster Hornum Forsamlingshus. Start tirsdag den 2. oktober 2018. Læs mere: Pilates i Øster Hornum 2018

Foto fra "Vi spiser Sammen" og foredrag med Anders Agger
Torsdag d. 6. september havde ”Vi spiser Sammen”, Forsamlingshuset bestyrelse og Brugsens bestyrelse i fælles-skab arrangeret en festlig aften i Øster Hornum Forsamlingshus, hvor der først var fællesspisning, hvor der for de 140 fremmødte blev serveret fyldt kyllingebryst med tilbehør og efterfølgende æblekage. Efterfølgende fortalte en veloplagt Anders Agger om de elektroniske mediers situation og om de programmer han selv havde været en del af i løbet af de sidste mange år. Se billederne: Billeder fra "Vi Spiser Sammen" september 2018

La La Land på Katbakken
Der var friluftsbiograf på Katbakken 24. august 2018. Se billederne af, hvor hyggeligt det var: Billeder fra La La Land på Katbakken

Sankt Hans-tale på Katbakken 23. juni
Sankt Hans-festen på Katbakken blev afholdt i godt sommervejr med stor tilslutning. Skoleleder Lars Hviid Pilgaards tale kan læses her, hvor der også kan ses fotos fra aftenen: Sankt Hans-tale 2018

Sommerfesten 2018
Sommerfestens billeder, taget af Niels Larsen, kan ses her:
Billeder fra Sommerfesten 2018

Forårsklargøring på Katbakken
En flok Katbakke-venner havde en god dag, lørdag d. 14. april på Katbakken, hvor der blev gjort forårsklar til sæsonen, se her, hvad der blev gjort: Forårsklargøring på Katbakken

MeNaTeket - Commitment fra lokalbefolkning
Som i alle ved så arbejdes der hårdt på at få Rebild kommune til at fonde en hal udvidelse i ØH. I den forbindelse har vi behov for noget commitment fra lokalbefolkningen, både til MeNaTek’s venner og til det ny oprettet vand-hold.
Læs mere: MeNaTek Commitment

MENATEK PROJEKTET - KOM OG DELTAG I PROCESSEN
- “Sammen får vi tingene til at ske”.
MeNaTek gruppen arbejder aktivt med at få realiseret en tilbygning til Øster Hornum Hallen, som sammen med hallen kommer til at hedde MeNaTeket.
Læs mere: MeNaTek Gruppen - projekt gruppen

Julemarked 2017 - en billedserie
Julemarkedet blev traditionen tro afholdt i Hallen med boder, hygge, juletræ, julemand, Lucia-optog og kåring af årets Nisse, der velfortjent blev Erling Jepsen. Nissefotografen Henning Jacobsen havde kameraet med - se foto her: Billeder fra Julemarked 2017

Hvis Øster Hornum valgte hele Byrådet
Hvis det havde været Øster Hornum valgdistrikt, der alene havde sammensat det ny Byråd, var det kommet til at se lidt anderledes ud. Efter at de personlige stemmer er optalt, kan det ses at det ville se sådan ud: Hvis Øster Hornum valgte hele Byrådet

Æbledag i Wøldikes have, se foto
Der blev plantet frugtbuske, snakket, jævnet muldvarpeskud, presset æblesaft, vist eksempler på Æbelhavens æbler, fortalt om Wøldike, drukket æblesaft og kaffe - ja, en hyggelig formiddag i Wøldikes Æblehave - se foto fra dagen: Æbledag i oktober 2017

Referat af møde om cykelstier
Lokalrådet bad om et referat af Borgermødet vedr. cykelsti langs Nibevej afholdt i Øster Hornum Forsamlingshus den 26. september - de kan læses her: Borgermøde om cykelstier referat

Tilbygning til Hallen - et MeNaTek
Gennem flere år har en gruppe og enkeltpersoner arbejdet videre med byens fællesprojekts sidste del - første del var jo det dejlige Friluftcenter Katbakken.
Nemlig bygningen af "MeNaTeket" som er en udvidelse og modernisering af Øster Hornum hallen. Faktisk er der arbejdet med ideen siden 2008, hvor halgruppen blev nedsat lige efter Friluftcenter Katbakken's indvielse.
LÆS MERE:
Projekt tilbygning: Tilbygning til Hallen
Beskrivelse af MeNaTeket: MeNaTek beskrivelse
MeNaTeket - tegninger: MeNaTek projekttegninger

Guldbæk Skole fylder 100!
I 1917 blev den gamle skole mellem Volstup og Guldbæk afløst af ny skoler i begge byer. Skolen i Volstrup blev nedlagt 1954, mens Guldbæk Skole fortsatte som folkeskole frem til 1959, hvor den blev omdannet til Guldbæk Friskole.
Læs om Guldbæk Skoles start og funktion frem til 1959: Guldbæk Skole
Guldbæk Friskole rundede 50 år som friskole i 2009, læs deres jubilæumsskrift her: Guldbæk Skole runder 100 år

Vi spiste Sammen Sankt Hans
Se foto fra Vi spiser Sammen Sankt Hans og læs Leon Sebbelins Sankt Hans tale her: Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017

Billeder fra Sommerfesten
Der kan ses billeder fra sommerfesten her!
Sommerfesten fredag: Billeder fra Sommerfesten 2017 fredag
Sommerfesten lørdag: Billeder fra Sommerfesten 2017 lørdag
Byfestens sponsorer: Byfestens sponsorer 2017

Rågeregulering på Katbakken
Der blev 21. maj 2017 foretaget "rågeregulering" på Katbakken. Se hvad det betyder her: Rågeregulering på Katbakken

Gnistens udflugt
Se Tage Dalbys youtubefilm fra Gnistens udflugt ved sidste senior-gymnastik dag: Gnistens udflugt

"Forårsklargøring af Katbakken"
Lørdag d. 25. marts kl. 9.00 mødtes en flok Katbakke-aktivister for at gøre Katbakken klar til den kommende sæson. Se hvordan det gik for sig: Forårsklargøring af Katbakken

Der kan nu modtages nyhedsbrev fra Katbakken, når der er nyt på hjemmesiden, se Katbakkens Hjemmeside

Foto fra gymnastikopvisning 11. marts
Øster Hornum Idrætsforening afholdt gymnastikopvisning lørdag den 11. marts i Øster Hornum Hallen. Fotografen var til stede, se: Foto fra Gymnastikopvisning 2017

TV "Hos Karsten"
Karsten Hansen (ham i de korte bukser ude i naturen) har lavet en ny TV-serie, der kan ses på Kanal Nord, hvis du rammer den rigtige kanal på det rigtige tidspunkt, men den kan også ses her: Hos Karsten

Foto fra UDTRYK 2016
Hvis du ikke selv var i byen da UDTRYK 2016 løb af stabelen, kan du her læse om noget af det, der skete:
UDTRYK 2016 hvad der skete
Der var meget musik i UDTRYK 2016, se foto:
UDTRYK 2016 musik
Mange aktiviteter foregik inden døre, se foto:
UDTRYK 2016 inden døre
Andre aktiviteter foregik i det fri, se foto:
UDTRYK 2016 i det fri
En cykelgudstjeneste blev afviklet søndag, se foto:
UDTRYK 2016 cykelgudstjeneste
Fotograferne, der var på spil, var Trine Madsbøll, Niels Larsen og Niels Nørgaard Nielsen.

TV2 Nord sendte live fra Katbakken
Der kan her ses billeder fra aftenen: TV2 Nord på Katbakken

Billeder fra Øster Hornum Open-Air - Film på Katbakken
Fredag d. 19. august løb en aldrig før set begivenhed af stabelen i Øster Hornum: Open-Air-Film på Katbakken. Efter at have spist grillmad fra Øster Hornum Slagtehus blev der på en 5 gange 12 meter skærm vist filmen SOMMEREN '92. Se billeder fra aftenen: Grill og Sommeren '92

Sankt Hans på Katbakken
FDF inviterede til Sankt Hans aften på Katbakken 23. juni. Der kan ses billeder og læses båltale her: Sankt Hans på Katbakken 2016

Billeder fra Æblehavens forårsgenåbning
Æblevennerne ved Wøldikes Æblehave fejrede 12. maj det flotte vejr, foråret og renoveringen af Æblehaven ved en sammenkomst med fortælling, sang, æblekage, kaffe og almindelig hyggesnak.
Læs mere: Æblehavens genindvielse 2016
Der kan læses meget mere om Æblehaven og pastor Wøldike her på siden under menupunktet "Wøldikes Æblehave" eller her: Wøldikes Æblehave

Børneuniverset præsenterer sig på YouTube
Øster Hornum Børneunivers har netop frigivet sin nye info-video. Se den her og gør den kendt: Børneuviserset præsenteres

Billeder fra arbejdsdag på Katbakken
En flok Katbakke-frivillige tog fat med koben, skruemaskiner, river, spader, skovle, rundsav, byens største hammer, gaffatape, grensakse, kaffekopper, kreativitet og energi for at gøre Katbakken klar til sæsonen. Ikke alt er endnu helt klar, så holdet tager fat igen inden længe. Se billederne: Katbakken april 2016

Sankt Hans på Katbakken - billeder og båltale
FDF afholdt Sankt Hans-fest på Katbakken. Se billeder fra festen og læs Troels Møller Christensens båltale: Sankt Hans på Katbakken 2015

"Frirummet indviet"
Fredag d. 14. november 2014 blev ”Frirummet” ved Øster Hornum Børneunivers indviet efter alle kunstens regler. Alle børnene fra hele Børneuniverset var samlet på inden for hegnet af Børnehavens egen lille legeplads, hvor de ventede spændte på at få lov til at tage den ny legeplads, som de på afstand længe har fulgt tilblivelsen af, i brug. Endelig skete det! Se billeder fra begivenheden: Frirummet blev indviet

Frirummet – hvor generationer mødes omkring Øster Hornum Børneunivers
Nu har Øster Hornum Børneunivers fået Børnehave og Skole samlet under fælles tag i nye dejlige rammer. Så mangler vi bare, at arealerne omkring Børneuniverset også bliver lækre og indbydende. Læs mere: Frirummet under opbygning

Frirummet tager form
En gruppe entusiastiske folk arbejdet flittigt hver weekend på at opbygge Frirummet. Se her, hvordan det går:
Frirummet på Facebook

Indvielsen af byens ny børnehave
Fredag d. 12. september var der indvielse af byens ny børnehave. Læs om begivenheden og se billederne: Indvielsen af byens ny børnehave

Billeder fra Udtryk 2014
Udtryk 2014 foregik i dagene 6. og 7. september i Øster Hornum. Det er ottende gang at institutioner og foreninger i Øster Hornum og omegn gennemfører kulturprojektet UDTRYK. Se billeder fra de forskellige aktiviteter: Billeder fra Udtryk 2014
Der er flere billeder her: Billeder fra FDFs lejr ved Udtryk 2014

Investortiltrækning og lokal byggefond
Byg & Bo i Øster Hornum kunne efter visionsmødet konstatere, at der er rigtig mange gode forslag til indsatsområder, når byens borgere i Øster Hornum mødes for at diskutere byens udviklingsmuligheder. Læs mere: Investortiltrækning og lokal byggefond

Byens nye petanquebane
Byens nye petanquebane blev indviet 3. juni ved den gamle skole. Se billeder fra banens tilblivelse og indvielse: Petanquebanen ved den gamle skole
Det ny rådhus er indviet
Det ny rådhus i Støvring blev indviet og vist frem fredag d. 6. juni. Se billeder: Rådhuset blev indviet

Øster Hornum på Hærvejen
25. maj åbnede de ny strækninger af Hærvejen i hele den nordjyske landsdel. Lokale ildsjæle og kommunerne har lagt et stort arbejde i udformningen og formidlingen af ruten.
Læs mere: Hærvejen
Der kan ses billeder fra indvielsen ved at klikke her:
Hærvejen mellem Øster Hornum og Veggerby

Køb bolig i Øster Hornum - en oversigt
På Boligsiden kan der fås overblik over, hvilke huse, der for øjeblikket kan købes, se mere Køb bolig i Øster Hornum
Dette link kan for fremtiden ses under "Byg og Bo".

Nibevejs forskønnelse
Der er udarbejdet et større projekt til Nibevejs forskønnelse. Læs mere: Nibevejs forskønnelse 2014

Øster Hornum Fitness reception
Øster Hornums nyeste forening holdt 11. januar åbningsreception i de nyindrettede lokaler i ØHI's klubhus. Mange var mødt frem. Se billederne: Øster Hornum Fitness reception

Øster Hornum set udefra
I forbindelse med sit mini-feltarbejde i byen, har antropologistuderende Kathrine Randeris Clausen fra Århus Universitet udarbejdet en rapport om først og fremmest frivilligarbejdet i Øster Hornum. Rapporten er en del af et større arbejde i Rebild og Mariagerfjord kommuner.
Læs mere: Øster Hornum set udefra

Billeder fra Frendrup Skov - og kort, så du ikke farer vild
Den netop fredede område i Frendrup Skov blev 8. september indviet med en guidet tur, se Billeder fra Frendrup Skov
Ved at klikke her, kan du se: Kort over Frendrup Skov

Træk af Støvring Kommunes historie
På jubilæumsdagen præsenteredes Arkivets jubilæumsbog omhandlende Støvring Kommune fra dannelsen i 1970 til kommunen indgik i Rebild Kommune 2006. Læs mere om bogen: Træk af Støvring Kommunes historie

Luftfoto af Øster Hornum 2009
Her kan ses en serie luftfoto af Øster Hornum, optaget 2009, klik her!

Video fra Landbrugssporets indvielse
Der kan nu her på siden ses en video optaget da Landbrugssporet blev indviet, klik her!

Billeder fra Udtryk 2012
Der er billeder fra Udtyrk 2012 her på web'en!
Se Fotogalleri nr. 10!
Musik i Natur-Teknik-hytten (1), klik her!
Musik i Natur-Teknik-hytten (2), klik her!
Billeder fra landbrugssporets indvielse 9. september: Landbrugssporet indvies

Kløverstien blev indviet
Den første af i alt fire Kløverstier i og omkring Øster Hornum blev indviet 14. oktober i herligt solskin. Rigtig mange var mødt frem til indvielsen, der foregik på Torvet midt i byen. Der var taler af borgmester Anny Winther og mange af drivkræfterne bag etableringen af stien. Efter den officielle indvielse gik deltagerne en del af ruten.
Der kan ses billeder fra indvielse på fotogalleri nr. 9, klik her!. Flere billeder kan ses her:Fotos taget af Maggi Storgaard

Video fra indvielsen af Kløverstien
Videoen kan ses ved at klikke her!

Udvidelse af Wøldikes Æblehave
Fredag d. 7. oktober kl. 15.00 blev Wøldikes Æblehave lige syd for kirken udvidet med mere end 200 træer. Mange havde taget spaden med, og i løbet af et kvarters tid var plantningen foretaget. Læs mere her: Wøldikes Æblehave udvides

Hvordan styrkes byen og dens foreninger
Deltag i debatten:
Hvad ønsker du, der skal ske for at udvikle vores by?
Hvad kan byens borgere selv gøre?
Hvad kan du selv bidrage med?
Hvad kan Rebild kommune bidrage med?
Skriv et indlæg!
Læs og skriv her!

Nyhedsbrev, byens hurtigste nyhedsformidling
Gør som de mange, der vil holde sig orienteret om, hvad der sker i byen: Modtag et nyhedsbrev, når der er nyt på byens web. Samtidig opfordres foreninger til at skrive til web'en når der er arrangementer.

Er du medlem af Borgerforeningen?
Du bliver automatisk medlem af Borgerforeningen ved at indsætte et minimumsbeløb på 100 kr. (50 for enlige og pensionister) i det lokale pengeinstitut Spar Nord på konto 9350 2320050211