Øster Hornum Portalen

 

Visionsoplæg Ø. Hornum

Øster Hornum 2008 - 2030?
Arbejdsgruppen Byg og Bo, Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening har taget initiativ til at udarbejde visionoplægget Øster Hornum.Vision Øster Hornum

Oplægget er en helhedsplan for byen som beskriver de drømme og visioner vi har for udviklingen i Øster Hornum. Vi håber at oplægget kan give inspiration til os som bor her, og være med til at skabe gode løsninger til de udfordringer som byen står over for. Oplægget kan forhåbentlig også være et kvalificeret bidrag til dialogen med Rebild Kommune om at skabe planmæssige rammer for byens udvikling.

Indsatsområder.
I oplægget er der 4 indsatsområder:

  • Byforskønnelse og trafiksikring af bymidten.

  • Byudvikling og boliger.

  • Udbygning af sammenhængende stistystem.

  • Oplevelser og oplysning.


Du kan læse mere i PDF udgaven af Vision Øster Hornum.
Hent PDF udgaven af "Visionsoplæg Øster Hornum(3.209 kb.)
Hent Folderen Positive Bi-virkninger (586 kb.)
Hent Folderen Friluftcenter Katbakken ( 544 kb.)

Oversigt over indsatsområder.
Kortet giver et overblik over de områder som oplægget beskriver.
Kort vision Øster Hornum