Øster Hornum Portalen

 

Den gamle skole

tilbage til kortet

OHSgammel
Gl skole01
Fra helt gammel tid har byens skole ligget nedenfor Kirkebakken og nær præstegården.

Den bygning, der i dag rummer Rebild Husflidsskole, er skolen bygget i 1901. Den rummede 2 klasselokaler og der var ansat 2 lærere. Børnene gik i skole hver anden dag. Overfor ligger den skole, der blev bygget i 1878. Her var skolestue i den sydlige del og lærerbolig i den nordre. Før den tid lå byens skole umiddelbart nord for denne.

Skolebygningen fra 1878 er for nylig blevet renoveret og indrettet til lejligheder.

Hele byens ældre skolehistorie er altså samlet på et sted. Først i 1955 flyttede skolen "udenfor byen" på sin nuværende adresse.

Skolens historie er indgående beskrevet i hæftet "Øster Hornum skole 1955 - 2005 ... og tiden før", som kan købes ved henvendelse på Øster Hornum skole eller på Lokalhistorisk Arkiv.

Under rubrikken "Nyt om Gammelt" kan læses Søren Peter Sørensens oplevelser i skolen i perioden 1926 til 1932.