Øster Hornum Portalen

 

Præstegården

tilbage til kortet

Præst03Præst01Præst02Fra helt gammel tid har Øster Hornum præstegård ligget på denne lokalitet. Indtil slutningen af 1930'erne blev den drevet som landbrug med en forpagter til at stå for bedriften. Jorden ud ad Harrildvej blev gradvist op gennem århundredet solgt fra til mindre husmandsbedrifter.

Den gamle bindingsværkspræstegård med stråtag (man anvendte her på egnen rughalm til tækning) brændte på pastor Gades tid i 1889 og tog 7 af byens øvrige huse med sig. En ny statelig præstegård blev bygget, men fik kun lov at stå frem til 1963, hvor den nuværende præstegård blev bygget.

Præstegårdshaven var for år tilbage berømt for de mange æbletræer, som sognepræst Wøldike havde fremavlet. Et af de mest kendte blev skovfogedæblet. Æblehaven blev genskabt i løbet af 2009 umiddelbart syd for kirken. Der planlægges at udvide denne med en pærehave.