Øster Hornum Portalen

 

Varehuset

tilbage til kortet

Varehuset
Varhus04
Fra gammel tid lå byens købmandbutik her. Træskomanden havde også værksted her. Senere blev butikken mere specialiseret, kaldtes Øster Hornum Varehus. Her solgtes benzin, støvler, arbejdstøj, undertøj og en mængde andet, man ellers var nødt til at tage til Nibe eller Aalborg for at købe. l de sidste år inden lukningen i 1980'erne solgtes først og fremmest tøj.

På det gamle billede fra slutningen af 1940'erne ses i baggrunden én af de dengang fungerende gårde i byen. Jorden blev solgt fra og blev udstykket i området Fyrrebakken. Selve gården blev raget ned i 1981 og Spar Nord byggede på stedet.