Øster Hornum Portalen

 

Den gamle mølle

tilbage til kortet

Mølle01
Mølle02
Hvor længe der har været mølleri på stedet vides ikke, men frem til 1952 lå byens vindmølle her. Egnens bønder kom og fik malet korn. Efterhånden som der kom elektricitet på gårdene, og man selv fik kværn, fik møllen mindre og mindre at lave og i 1952 var det slut og møllen blev nedbrudt og et parcelhus bygget på grunden.