Øster Hornum Portalen

 

Sandgraven

tilbage til kortet

Sand01
Sand03
Fra gammel tid var her en sandgrav, der i 1930'erne blev lavet om til et dejligt anlæg ned mod byen, lige ud for Laurids Pedersens gård var indgangen til anlægget. Der var en bred sti med grantræer på begge sider. Man kom så ind i selve gryden, hvor de stejle skrænter var beplantet med fyrretræer omkring en dejlig stor plads, hvor der blev holdt grundlovsmøder. Byens unge samledes her og legede sanglege, spillede tennis eller hvad der nu var på mode. Der var en elev på mejeriet, der var utrolig god til at synge, han kunne rigtig få gang i det.

Der var en sommer det blev meget populært at spille kroket. Det blev en hel plage for konerne, for mændene glemte helt at komme hjem til spisetid. Det var også en herlig legeplads for byens børn.

I 1976 erne blev der bygget børnehave på stedet. Sidst i 1990'erne etableredes på pladsen foran børnehaven en lille park, Rosenparken, med petanque-bane.

Børnehaven blev i 2013 nedrevet. Børnehaven er nu en del af Øster Hornum Børneunivers.

Der påtænkes opført boliger på området.