Øster Hornum Portalen

 

På cykeltur

Øster Hornum/Nihøje/Horsdal-ruten

Cykelrute kortRuten er tilrettelagt som cykelrute med mulighed for flere afstikkere, nogen af dem til fods. Ruten starter og slutter ved Nihøjevejs udmunding i Nibevej i Øster Hornum.

Der lægges hårdt ud, idet første del af turen går opad, op til Nihøje. Efter en kort nedkørsel er man på så nogenlunde fladt terræn resten af turen. Der er i området mange oldtidshøje; hvilket man kan orientere sig om på orienteringsskilte opsat flere steder, både ved Nihøjevejs udmunding i Nibevej, ved højene og ved oldtidsmarkerne.

For det meste køres på asfalt, men enkelte strækninger er grusveje. Fra højene køres videre ad den smukke og afvekslende Harrildhusvej til Byrsted. Efter en afstikker til Horsdalen videre over Hornum Trant til Hornum Sø, inden der sluttes af i Øster Hornum Turen er på ca. 20 km.

1. Øster Hornum: Byen ligger i en lavning, hvilket resulterer i at der er mange kilder i byen. De fleste er rørlagte, men i Bydammen kan man se vandet boble op flere steder. Byen har formået at holde sig i live med et aktivt foreningsliv, dagligvarehandel, sparekasse, skole, børnehave og et større antal selvstændige erhvervsdrivende.

Øster Hornum kirke2. Øster Hornum Kirke: Øster Hornum kirke er en af Himmerlands største landsbykirker. Kirken, der sandsynligvis er opført i 1172, er bygget i romansk stil. Det brede tårn er opført i samme periode som resten, og var oprindelig også opført i granit i hele sin højde. Kirken, der absolut er et besøg værd, er som regel åben i dagtimerne.

3. Frendrup Nihøje: De ni høje, hvoraf syv nu er tilbage, er fra ældre bronzealder. I området kan findes spor af menneskelig aktivitet helt tilbage fra stenalderen. På P-pladsen er der tavler, der fortæller om området. Her står der øverst mellem de sten der kranser pladsen en flot skålsten fra bronzealderen. Skålsten har haft en religiøs betydning.

SkålstenFra Nihøjene (103m) er der en flot udsigt. I klart vejr kan man se ud til klitterne imod Blokhus. På det flade stykke lige neden for højene lå i middelalderen Frendrupgård. Kigger man fra stedet ned imod Moldbjerg aner man et let skålformet terræn, der uden tvivl har været en mølledam, hvor man har kunnet opstemme vand til at drive en lille gårdmølle. Mod syd ses Nørreknold (107 m), der er Himmerlands højeste punkt.

En afstikker til fods:
Går man fra højene ned i lavningen, følger man den nu næsten tilgroede gamle Nibevej. Den var hovedvej til Nibe, blev officielt nedlagt i 1903. I bunden af denne vej går man først gennem en lille skov med bæk fra nærliggende sumpkilder og derfra over et hedestykke op til Harrildgårdevej, hvor man går til venstre. Der er opsat en lille tavle, der fortæller alt om de gamle jernaldermarker, man befinder sig midt i. Man kan fortsætte mod syd til en vej på venstre hånd, der fører en tilbage til P-pladsen - eller gå ad ruten tilbage. Denne gåtur tager en lille time.

4. Langbøj: Omkring Byrsted, der før i tiden var en meget aktiv handelsby med mange butikker og virksomheder, er der ligeledes mange oldtidshøje, bl.a. den ret specielle langhøj, der ligger i udkanten af byen i retning af Bradsed.

Horsedalen5. Horsdalen: Lille naturperle; her gemte folk før i tiden deres heste i ufredstider. I det ret flade landbrugsland ligger Horsdalen som en rest hede og krat, et levn fra tiden før opdyrkningen.

6. Hjeds Kær: Midt i Hjeds går en markvej over nogle engarealer ud til Hjeds Kær, hvor der er et rigt fugle- og planteliv. I forsommeren kan høres livlig nattergalesang. Er udkommet på CD.

7. Hornum sø: Efter at have passeret Klovenhøj og den store grusgrav, kan man tage en lille afstikker ned til Hornum Sø, som om sommeren benyttes af mange som udflugtsmål og til badning. Ved søen er det bygget shelters til primitiv, gratis overnatning, ligesom der er opstillet toilet og etableret bålplads. Syd for søen findes et mindre moseareal, hvor der tidligere har været gravet tørv.

Hornum sø8. Tinghøj: Ved krydset Gl. Viborgvej/Estrupvej kan gøres en afstikker til Tinghøj, der er en stor bronzealderhøj. I en lavning umiddelbart vest for højen har der været afholdt herredsting for Hornum herred fra tidlig middelalder til midt i 1600-tallet. Her mødtes man og ordnede alle formelle ting, handler, efterlysning af dit og dat og bortløbne tjenestefolk, og her dømte man efter danske lov fra 1241. Der var en slags halvdækket skur, hvor skriveren kunne sidde. Der ud over havde man 4 brædder anbragt i kvadrat på nogle sten, hvor herredsfogeden sad med sine 8 stokkemænd. Og man kunne så sandelig også dømme folk til døden. Galgebakken lå oppe på toppen af det vi nu kalder Fyrrebakken, hvor man da også kunne få hovedet kappet af, hvis det var det der stod for.

9. Katbakken: Bakken har ifølge overleveringen fået sit navn fordi man her i gammel tid fik stryg af den nihalede kat, hvis man havde begået lovovertrædelser. Nu fungerer området som idrætsanlæg med aktivitetsområdet ”Fællesprojektet”. Her er motionssti og shelters til overnatning. Området er under opbygning med bålhytte, natur/teknikværksted, udsigtstårn, amfiteater, krolf, kroket og forskellige idrætsfaciliteter.

10. Lokalhistorisk arkiv: Turen kan evt. sluttes af på Støvring Kommunes lokalhistoriske arkiv, beliggende på skolen. Der er åbent mandage 19 – 21.30 og torsdage 13 – 17. Her findes en fornem samling oldsager fundet fortrinsvis i området vest for Ø. Hornum. På arkivet er ligeledes en stor samling fotografier fra Støvring Kommune igennem tiderne.

www.stoevringlokalarkiv.dk findes mange oplysninger om lokalområdets historie.


Cykelruten kan udskrives i en PDF fil: Cykelrute Øster Hornum-Hjeds.
Andre cykelruter i kommunen:

Cykeltur Hæssum mose- Hornum sø
Suldrup-Veggerby
Sønderup - Trængstrup
Travetur Gravlev sø